Tweeling

Indeling van een ruimte door middel van één gekoppeld volume voor slapen, bergen, loungen,…

Van open speelruimte naar gescheiden slaapkamers door het gebruik van een centrale schuifwand.