J&P

Ontwerp voor binnentuin en buitenkeuken – of was het nu omgekeerd?
Toevoegen van groen, structuur en gezelligheid in de grotendeels verharde buitenruimte.