ER

Arbeidershuisje wordt licht en ruim, door verrassende ingrepen.